Συστήματα Pellet

  • Προϊόντα
  • >
  • Θέρμανση

Τα πέλλετ ή συσσωματώματα ξύλου είναι είδος φιλικού προς το περιβάλλον καυσίμου που προέρχεται από ξύλο ή από βιομάζα, γενικά. Κατασκευάζονται κυρίως από πριονίδι ή άλλα απόβλητα από πριστήρια και μονάδες επεξεργασίες ξύλου (π.χ. θρύμματα ξύλου, ξακρίδια κ.λπ.). Σε αρκετές περιπτώσεις παράγονται και από εναλλακτικές πρώτες ύλες βιομάζας, όπως είναι το πυρηνόξυλο, οι ενεργειακές καλλιέργειες, τα κλαδέματα δέντρων (π.χ. ελιάς και τα υπολείμματα καλλιεργειών).

H εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα πέλλετ, γνωστών Ευρωπαϊκών οίκων.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να τοποθετήσουμε καυστήρα πέλλετ στον ήδη υπάρχοντα λέβητα πετρελαίου με μία μικρή μετατροπή. Ετσι με μικρό κόστος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πέλλετ σαν καύσιμο, μειώνοντας το κόστος θέρμανσης μας έως και 50%.