Θερμομόνωση - Θερμοπρόσοψη

  • Υπηρεσίες

Η θερμοπρόσοψη σε κτίριο  γίνεται με την τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών στο εξωτερικό μέρος των κατακόρυφων τοίχων του. Το κάθε κτίριο έχει διαφορετικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή μιας επιτυχημένης θερμοπρόσοψης, όπως είναι η υπάρχουσα θερμομονωτική του επάρκεια τα δομικά στοιχεία που αποτελείται και το τοπικό κλίμα της περιοχής.

Με την εξωτερική θερμομόνωση επιτυγχάνονται:

1) Μεγάλη οικονομία στις δαπάνες θέρμανσης και κλιματισμού

2) Αποφυγή των φαινομένων συμπύκνωσης και μούχλας

3) Εκμετάλλευση τα θερμοχωρητικότητας των τοίχων του κτιρίου

4) Ταυτόχρονη αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου.

Η θερμοπρόσοψη/ εξωτερική θερμομόνωση αποτελεί μία σπουδαία επένδυση πάνω στα κτίρια που τα αναβαθμίζει ενεργειακά και αποσβένεται μέσα σε 5-7 χρόνια.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την θερμοπρόσοψη του σπιτιού σας συνεργαζόμενη με τους

μεγαλύτερους κατασκευαστές μονωτικών και με άριστη εφαρμογή από εξειδικευμένα συνεργεία.