Θερμιδομετρητές - Ηλεκτροβάνες

  • Προϊόντα
  • >
  • Θέρμανση

Όλο και περισσότεροι έχουν απαίτηση, αφενός για ικανοποιητική θέρμανση (σε διάρκεια και ποσότητα) και αφετέρου για οικονομική λειτουργία. Μία πρακτική λύση στην περίπτωση  που δεν μπορεί να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση στη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης, είναι να υπάρξει μία αυτονομία στη χρήση της, ώστε ο κάθε καταναλωτής να χρεώνεται μόνο τις ώρες που θέλει και να μην επιβαρύνεται αλόγιστα για τις ώρες που το διαμέρισμα είναι κλειστό και δεν τη χρειάζεται.

Ανακύπτει έτσι το ζήτημα της δίκαιης κατανομής των δαπανών θέρμανσης στις πολυκατοικίες,  η οποία, με τον  τρόπο που εφαρμόζεται στη χώρα μας, παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες και γίνεται, σε πολλές περιπτώσεις, αντικείμενο διενέξεων και τριβών μεταξύ των ενοίκων.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την πλήρη αυτονόμηση των διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες. Η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται με θερμιδομετρητές που είναι το πιο αξιόπιστο σύστημα μέτρησης της κατανάλωσης.