Χάλκινοι σωλήνες & εξαρτήματα

  • Προϊόντα
  • >
  • Σωληνώσεις - Εξαρτήματα

Eφαρμογές 
Ύδρευση, Θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός

Πλεονεκτήματα χαλκοσωλήνων 

- Είναι εύκολοι στην τοποθέτηση, οικονομικοί στην εγκατάσταση, σίγουροι και ασφαλείς στη λειτουργία.

- Αντέχουν σε μεγάλες πιέσεις και θερμοκρασίες λειτουργίας.

- Είναι απόλυτα στεγανοί και διατηρούν τις φυσικές και μηχανικές τους ιδιότητες αναλλοίωτες με την πάροδο του χρόνου.

- Είναι σταθεροί και αυτοστήρικτοι. 

Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα ημίσκληρων χαλκοσωλήνων

- Εύκολη ψυχρή κάμψη.

- Μείωση των απαιτούμενων εξαρτημάτων.

- Ευκολότερη διαμόρφωση του δικτύου.

- Ταχύτερη εγκατάσταση και απόδοση εργασίας.

- Συνολικά μικρότερο κόστος εγκατάστασης.