ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ GIACOMINI

  • 15 / Μάι 2020

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος
1. Θέρμανση και δροσισμός: το σύστημα επαναπροσδιορίζεται διαρκώς, επιτυγχάνοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες σε όλες τις
εποχές του χρόνου.
2. Καλύτερη θερμική άνεση: η θερμοκρασία περιβάλλοντος παραμένει σταθερή σε όλο το χώρο τόσο κάθετα όσο και οριζόντια.
3. Μικρότερο κόστος διαχείρισης: το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης
με θερμαντικά σώματα παρέχει εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνοντας οικονομία στην κατανάλωση μεταξύ 15-20% ανά έτος.
4. Οι ενοχλήσεις από την κίνηση του αέρα σε μεταφορά, που προέρχεται από τις εγκαταστάσεις με θερμαντικά σώματα, είναι αισθητά
μειωμένες ενώ παράλληλα αποφεύγεται και η κυκλοφορία σκόνης.
5. Ακουστική άνεση: το σύστημα λειτουργεί αθόρυβα· επιπλέον, η μονωτική μορφόπλακα και η περιμετρική ταινία που
τοποθετούνται για την εγκατάσταση του συστήματος επιτυγχάνουν εξαιρετική ακουστική μόνωση μεταξύ των ορόφων.
6. Οπτική άνεση: δεν υπάρχουν θερμαντικά σώματα στους τοίχους, αφήνοντας έτσι όλο το διαθέσιμο χώρο προς εκμετάλλευση
των ενοίκων.
R553F
Προσυναρμολογημένο ζεύγος συλλεκτών
διανομής για εγκαταστάσεις
θέρμανσης και δροσισμού.
Εξοπλισμένο με παροχόμετρα,
χρησιμοποιείται όταν η ανάμειξη του
νερού στο πρωτεύον κύκλωμα γίνεται στο
λεβητοστάσιο.
R557
Προσυναρμολογημένο ζεύγος συλλεκτων
διανομής για εγκαταστάσεις θέρμανσης
δαπέδου. Διαχειρίζεται το σύστημα
σύμφωνα με την αρχή μηχανικής ρύθμισης,
τη συνήθως επονομαζόμενη «σταθερού
σημείου».
R557R


Πηγή: www.giacomini.com